Kvalitet
& Utveckling

Laser Nova samarbetar med andra företag och organisationer för att utvecklas och få en ännu skarpare produktion.

Process­kontroll

Vi arbetar med detaljer till slutprodukter som ibland är bara någon tiondels millimeter i diameter. Oavsett detaljens storlek måste vi kunna säkerställa ett korrekt resultat i allt från geometri och funktionalitet ner till ytstruktur på nanonivå. Exaktheten i vårt arbete är helt enkelt avgörande för att våra kunders slutprodukter ska fungera som de ska. 

  • Vi kan analysera resultaten med optiska- och svepelektron­mikroskop (SEM)
  • Vi kan även höghastighetsfilma produktions­­processer. 
  • Vi kan då i ett tidigt skede upptäcka och korrigera eventuella problem samt komma fram till de laser­parametrar som är lämpliga för applikationen.
  • Detta kan också gälla bl.a materialval och skyddsatmosfär vid svetsning.
 

Kvalitetssäkring

Vi är naturligtvis kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485 medicintekniska produkter, samt registrerade hos amerikanska FDA. Men ännu viktigare för oss är att vi är pålästa och arbetar efter de normer och specifika krav som ställs av våra kundgrupper inom respektive bransch.

ISO certifikat

Ständig process- och kompetens­utveckling

Laser Nova AB har akademisk kompetens inom laserbearbetning. Vi samarbetar också med andra företag och organisationer för att ständigt utvecklas och få en ännu skarpare produktion.

Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Prof. Alexander Kaplan säger:
"Avdelningen för produktionsutveckling vid Luleå tekniska universitet har haft högintressanta forsknings­samarbeten med Laser Nova AB tidigare och siktar på att fortsätta dessa i framtiden. Inom lasersvetsforskning är Laser Nova av särskild betydelse eftersom det är ett kompetent 'high tech'-SMF med applikationer i mikroskala för olika branscher med högt ställda krav. Laser Nova AB har excellent kompletterande kompetenser för LTU både inom svets­processen men också inom olika mätmetoder av processen och av laserstrålen i sig.

Laser Nova AB har bl. a varit aktiv partner i forsknings­projektet DATLAS "DATainteraktiv processövervakning för LASersvetsning" vid Luleå tekniska universitet. Vår roll har varit att tillsammans med projektets doktorander testa och utvärdera framtagna metoder. "

Villmanstrand/Lappeenranta Universitet (LUT) Villmanstrand: Finland

Dr. Heidi Piili säger:
"LUT Laser är intresserade av att arbeta tillsammans med Laser Nova AB inom laser- bearbetning eftersom ett sådant samskandinaviskt samarbete ger fördelar för alla laserparter. Laser Nova ABs kärnområden passar också väl in i LUT Lasers strategi. När universitet har en praktisk kontakt med industriella aktörer uppstår alltid ett fruktbart samarbete eftersom industrins behov bättre förstås av forskningen och vice versa. Ny utveckling inom universiteten kan bättre föras ut till industrin när de är medvetna om de senaste forskningsresultaten och trenderna."

Vill du veta mer om hur vi jobbar med laser?

Det som förenar våra kunder är höga krav på precisionnoggrannhet och kvalitet. Tillsammans med er kan vi få fram tillverkningslösningen för just din produkt. 

Se några referensjobb