Tjänster
inom laser

Laser Nova arbetar inom laserteknikerna skärning, svetsning, märkning och håltagning

Laserarbeten i riktigt små dimensioner

Laser Nova arbetar inom laserteknikerna skärning, svetsning, märkning och håltagning. Vanligast är svetsningen, men även skärning förekommer inom en stor del av vår produktion.

Lasrar har egenskaper som gör dem lämpliga för arbeten i riktigt små dimensioner. Vi kan skära komplexa geometrier och smala snitt, ända ner till 0,015 millimeter i snittbredd. Vi kan också laserborra riktigt små hål, osynliga för ögat, samt svetsa fogar ner till någon tiondels millimeter i bredd. 

En stor fördel med laser är att det snabbt och enkelt går att ta fram en prototyp för t ex ett verktyg som senare ska serietillverkas. Flera olika geometrier kan då testas på kort tid utan att kostnaden blir hög. 

Det här innebär att vi kan ta på oss uppdrag som annan teknik inte klarar av. Vi kan göra det inom områden som ställer höga krav på exakthet och precision. Vi vet dessutom att laserbearbetning erbjuder en unik flexibilitet ofta både billigare och snabbare än andra tekniker. 

Allt vårt arbete sker med YAG- och fiberlasrar inom: 

 • Skärning
 • Svetsning
 • Håltagning
 • Märkning
 • Ytstrukturering

Dessutom har vi möjlighet till svarvning/fräsning. Analys av processen med höghastighets­kamera och efteranalys med svepelektronmikroskop, SEM-analys, gör att vi kan detaljstudera allt vi gör och säkerställa rätt process i ett tidigt skede. Vi är kvalitetscertifierade enligt  ISO9001:2015 och ISO 13485 medicintekniska produkter. Vi är även granskade av amerikanska FDA.

Processområden

 • Forskning och utveckling
 • Prototypframtagande
 • Planering och projektledning
 • Produktionsberedning och produktion
 • Konstruktion
 • Helhetsåttagande

Vi hjälper er hitta de tekniska lösningarna

Ju tidigare vi kommer in i er produktutvecklingsprocess desto bättre. Tillsammans med er utvecklingsavdelning och era konstruktörer kan vi då få fram den bästa och mest priseffektiva tillverkningslösningen för just din produkt. 

Skärning

Laser Nova AB arbetar med laser­skärning i allt från tunna folier till material som är upp till 5 mm. Våra slutprodukter är ofta i mikroformat och kräver därför en riktigt hög precision.

Vi hanterar en bred flora av material. Vanligast är att vi arbetar i rostfritt stål, titan, hårdmetall, keramik, aluminium och koppar

Komplicerade snitt och små radier

Våra lasrar ger mycket smala skärsnitt och fina snittytor som ofta inte behöver någon efterbearbetning. De klarar dessutom av komplicerade geometrier, små radier eller tunna sektioner. Ett exempel på produktion där detta kommer till användning är vid tillverkning av kirurgiska instrument.

Svetsning

Vårt absolut starkaste område är svetsning – och då i små format. Laserns unika egenskaper gör den till ett utmärkt verktyg att svetsa med.

Laserns höga effekttäthet ger en smal och djup svets med en liten värmepåverkad zon. Det gör att närliggande områden ej riskerar att skadas och man får inga eller minimala deformationer som följd. 

Tekniken används inom både finmekanik och vid svetsning nära värmekänsliga elektronik-komponenter eller glasgenomföringar, till exempel i en förslutning av pacemakerhöljen av titan. Ett annat exempel är membran för tryckgivare. 

De material som vi främst svetsar i är rostfritt ståltitanlåglegerat stålkolstål osv. De flesta material som går att svetsa med konventionella metoder går även att lasersvetsa. 

I och med att lasern ger höga svetshastigheter är det en populär metod att använda. Efterfrågan är bland annat stor inom bilindustrin och andra industrier med masstillverkning där man ständigt strävar efter att korta ner leveranstiderna.

Märkning

Inom industrin finns ofta ett behov av att märka en produkt, eller göra den spårbar. För att möta detta behov använder vi Nd:YAG-laser och fiberlasrar

Exempel på olika typer av märkning kan vara logotyper, datum, mönster, alfanumeriska tecken, typbeteckningar, streckkoder eller löpnummer. Lasermärkningen går snabbt och vi kan även märka på icke plana, s k sfäriska, ytor. Det behövs heller inga kemikalier. 

Snabbt, flexibelt och hållbart

Märkningen görs med hög hastighet och mycket stor precision. Den blir bestående och sker dessutom helt beröringsfritt. Detta är extra passande för produkter som är slag- eller stötkänsliga. Metoden är dessutom mycket flexibel gällande typsnitt, textstorlek och form på märkningen.

Det går att lasermärka på i stort sett vilket material som helst, t ex eloxerad aluminium, rostfritt stål, kolstål, titan, hårdmetall, vissa sorters plaster

Håltagning

Ett annat stort användningsområde för laser är håltagning. Lasern gör att vi kan borra hål som är endast ett tiotal mikrometer i diameter

De vanligaste hålen är dock mellan 0.02 och 0.2 mm.

Håltagningen genomförs i stort sett på samma sätt som skärning och vi kan arbeta i samma material som vid skärning (läs mer om skärning). Hål med mindre diametrar "slagborras" dock med en eller fler pulser på samma eller nästa samma ställe. 

Det är fullt möjligt att skapa hål som har ett vidare ingångshål än utgångshål, samt hål med mycket sneda infallsvinklar. Vi kan dessutom borra små hål i täta mönster med mycket hög hastighet, detta används bland annat i tunna folier till filter. 

Ytstrukturering

Med laserns hjälp kan vi förändra ytan, och dess egenskaper, på en produkt.

För att få fram exakt de efterfrågade egenskaperna kontrolleras produktionen med svepelektroniskt mikroskop, så kallad SEM-analys. 

Exempel på produkter: dentalprodukter, tätningar

 

Vill du veta mer om laserskärning, håltagning och svetsning med laser?

Ring eller besök oss på Laser Nova så hjälper vi er att ta fram en bra och priseffektiv tillverknings­lösning för er produkt.

Se några referensjobb