Medicin­teknisk utrustning

Med ISO 13485-certifiering och specialistkompetens inom mikrolaserbearbetning hjälper vi dig förfina din medicintekniska utrustning. Svetsning, borrning och skärning med laser – med hög precision och total processkontroll.

Produktion av utrustning för medicinsk industri

Behöver du utveckla en ny medicinteknisk artikel? Ta hjälp av Lasernova – vi har lång erfarenhet av att producera medicinteknisk utrustning och att bygga kvalitetssäkra processer. Det som förenar våra kunder är höga krav på precision, noggrannhet och kvalitet. Tillsammans med er kan vi få fram tillverkningslösningen för just din produkt.

Certifierade enligt ISO 13485 och ISO 9001:2015 

Laser Nova är certifierade enligt ISO 13485 medicintekniska produkter och ISO9001:2015. Vi är även registrerade som leverantör hos den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration).

Laserarbeten i små dimensioner

Vi klarar riktigt små dimensioner, ända ner till 0,015 mm. Oavsett detaljens storlek säkerställer vi ett korrekt resultat i allt från geometri och funktionalitet ner till ytstruktur på nanonivå. Exaktheten i vårt arbete är avgörande för att våra kunders slutprodukter ska fungera som de ska. 

Vi jobbar vanligen med produkter i metall – exempelvis rostfritt stål, titan, inconel, kovar, koppar eller aluminium.

Allt från prototyp till volymproduktion

En stor fördel med laser är att det snabbt och enkelt går att ta fram en prototyp för t ex ett verktyg som senare ska serietillverkas. Flera olika geometrier kan då testas på kort tid utan att kostnaden blir hög. 

Lasernova har möjlighet att tillverka prototypserier som vi kan analysera i våra mätinstrument eller i vårt SEM, och vi packar givetvis era produkter i renrum om ni så önskar.


Är du intresserad av att utveckla medicin­tekniska produkter? 

Tillsammans med er utvecklingsavdelning tar vi fram den bästa och mest priseffektiva tillverkningslösningen för just din medicintekniska produkt.


 


Ska vi berätta mer?

Rickard Olsson

Utvecklingschef, CTO

E-post
+46(0)63-554 1373
 

"Laser Nova har gediget kunnande, teknisk kompetens och är snabba och lätta att få kontakt med."

Brånemark Integration tillhandahåller osseo­integrerande lösningar för käk- och ansiktskirurgi. Lasernovas utmaning blev att utveckla ytstrukturering på deras dentalskruvar, så att skruven snabbare integreras med käkbenet och på så sätt förkortar läkningstiden. Med vår kunskapen om hur lasrar och material samverkar utvecklades en anpassad produktionsmetod. 

Se fler referenser

Håltagning av kanyler till Karolinska Institutet

Vid håltagning av kanyler är laser en mycket lämplig teknik. Kanyler som bearbetats av Laser Nova användas av Karolinska Institutet för cellcysteterapi. Med laserteknik är det möjligt att snabbt och enkelt ändra kanylhålens egenskaper, vilket är speciellt användbart inom medicinska forskningsprojekt.

Se fler referenser
 

Skärning, svetsning, märkning och håltagning med laser

Lasrar har egenskaper som gör dem lämpliga för arbeten i riktigt små dimensioner, komplexa geometrier och smala snitt. Vi kan också laserborra riktigt små hål, osynliga för ögat, samt svetsa fogar ner till någon tiondels millimeter i bredd. 

Olika lasertekniker