Laser Nova nyanställer

Laser Nova hälsar Rikard Kindberg och Peter Ericsson välkomna. Båda arbetar i produktionen.

Rikard Kindberg