ZEISS svepelektronmikroskop

Laser Nova investerar i avancerad mätutrustning 

För att ännu bättre möta våra kunders önskemål om noggrann kvalitetsanays har Laser Nova införskaffat ett ZEISS svepelektronmikroskop som möjliggör analys av ytstrukturer, strukturer i svetsar, m.m ner till sub-µ i skala.

Hör av er till RIckard Olsson hos oss för mer information.