MIUN Trojam

Laser Nova deltar i samnordiskt storprojekt.

Laser Nova kommer att delta i ett nytt nordiskt projekt angående additiv tillverkning med start under januari 2018. Projektet kallas TROJAM och leds av Mittuniversitetet i Östersund, NTNU i Trondheim samt SINTEF Raufoss Manufacturing  i Trondheim.

Laser Novas roll är att bidra med vår speciallistkompetens inom  laserverktyg och hur dessa kan användas för t.ex fogning, borrning och skärning i små strukturer

Lär mer om TROJAM  här

Vänd er er till Rickard Olsson  hos oss för mer info.