2020-06-23

Certifiering enligt ISO 13485

Laser Nova är certifierade enligt ISO 13485 medicintekniska produkter.

Laser Nova har nått sitt mål att bli certifierade inom ISO 13485 standarden för produktion av medicinska och dentala produkter. Laser Nova har arbetat enligt denna standard mot kunder inom medicin under flera år, men inledde ett formellt arbete med att certifiera sig mot denna standard tidigare i år.

 

Certifiering ISO 13485 Medicinska produkter