2021-05-28

Laser Nova robotiserar

Laser Nova inleder en robotisering i produktionen.

För att få ännu högre leveranstakt har Laser Nova inlett ett arbete tillsammans med DRIV Innovation i Östersund om att införa en robotisering i delar av produktionen.

Det handlar om montering och in- och uthantering av 0.1 mm tjocka rostfria produkter vilka lasersvetsas i en av våra Coherent MPS-system.

För själva robotarna så föll valet på OMRON TM12, en så kalad "kollaborativ robot", designad för att arbeta tillsammans med både maskiner och människor.

Lasernova har nu en OMRON TM12 i produktionen