2022-06-15

Ny utrustning för laser­märkning

Laser Nova har beställt en lasermärkare av typen kortpulslaser från Masentia AB. Maskinen som kommer är en COHERENT ExactMark 230 USP försedd med 30W pikosekundlaser.

Kortpulslaser - många fördelar

Fördelen med denna typ av laser är bland annat att märkningen sker helt utan värmepåverkan och ger en korrosionsfri svart märkning på t.ex. rostfritt och titan - och dessutom riktigt små storlekar.

Kommande krav på märkning av Unique Device Indentifier

Maskinen kommer runt nyår, men om ni ser framför er ett behov av ytstrukturering eller märkning av 2D-koder, UDI-koder (Unique Device Indentifier) på medicinska produkter (ett krav fr.o.m 2023), så tveka inte att kontakta oss redan nu så kan vi komma fram till en lösning.

Bilder från Coherent.com