Referenser
& kunder

Det som förenar våra kunder är höga krav på precision, noggrannhet och kvalitet

Referensjobb och kunder

Laser Nova AB skall med sin specialistkompetens inom mikro­bearbetning med laser, kvalitetssäkert och effektivt hjälpa kunder från prototyp till produktion.

Vår vision – ett världsklassföretag inom mikrolaserbearbetning 

Laser Nova AB, ett världsklassföretag inom mikrolaser­bearbetning – varje dag! Laser Nova har en solid spets­kompetens inom mikro­bearbetning i laser och har en i Sverige unik processkontroll. 

Vi är inte bara en legoleverantör utan vi är även experter som ofta får förtroende att ta ansvar för allt från FoU, förstudier, utredningar, inköp fram till färdiga, tvättade och förpackade slutprodukter. För oss handlar begreppet världsklass helt enkelt om att leverera enligt våra kunders högt uppsatta krav. Är kunden ett världs­klassföretag, vilket ofta är fallet, så behöver vi också vara det. Kunder inom branscher där det ställs extra höga krav på precision, kvalitet och exakthet är de kunder vi trivs bäst med. 

Många företag arbetar i branscher där precisionen ibland är direkt livsavgörande, exempelvis medicin­teknisk industri och kärnkrafts­industri, eller branscher där den lilla detaljen är avgörande för den stora bilden, till exempel inom kameraindustrin. 

Branscher med höga krav

Våra kunder återfinns oftast inom områden med höga krav, exempelvis:

och andra områden där kraven på våra tjänster innebär hög precision, bred och djup kompetens samt en säker hand. Oavsett om slut­produkten behöver vara så tunn att den släpper igenom ljus eller så stadig att den klarar upprepat slitage har vi tekniken som hanterar det.

 

Brånemark Integration (ytstrukturering )

Dentalskruven – snabbare inväxt

Bakgrund

Brånemark Integration tillhandahåller osseo­integrerande lösningar för käk- och ansiktskirurgi. Genom ett nära samarbete med kliniker utvecklar och förbättrar de produkter för rehabilitering efter käk- och ansiktsoperationer. Viktigt är att produkterna på ett säkert sätt växer ihop med underliggande benvävnad (osseointegration).

Utmaning

Under den tid t.ex en ny skruv växer fast är patienten tvungen att vara försiktig med typ av föda för att inte störa läkningsprocessen. Utmaningen för oss blev att skapa en sådan yta på dentalskruven, så att skruven snabbare integreras med käkbenet och på så sätt förkortar läkningstiden.

Genomförande

Med vår kunskap om hur lasrar och material samverkar utvecklade vi en anpassad produktionsmetod. Tack vare vår möjlighet att analysera resultaten med svepelektron­mikroskop, (SEM), kan vi dessutom verifiera att den yta som erhållits ända ner till nanonivå blir som önskat.

Resultat

  • Den ursprungliga metoden används fortfarande.
  • Ursprunglig makrostruktur.
  • 60 procent av ytan är gjord av maskinbearbetad titan av högsta kvalitet.
  • 40 procent av ytan – gängorna – har den patenterade BioHelix-beläggningen.
  • 244 procent högre initial stabilitet (efter åtta veckor).

Kunden säger:

"Laser Nova AB har gediget kunnande, teknisk kompetens, snabba och lätt att få kontakt med."

Dover  (Svets)

Bläckstråleutrustning – varsam hantering av magnetism

Bakgrund

Dover är en världsledande och erfaren tillverkare av produkt­identifierings- och spårbarhetslösningar. Dover erbjuder ett komplett sortiment av tillförlitliga och innovativa system för märkning och applicering, baserade på bläck- stråle-, laser- och termotransfer­teknologier. Dover levererar helintegrerade lösningar som säkerställer produktkvalitet och säkerhet, uppfyller krav från  myndigheter och detaljister och förbättrar hanteringen av produktåterkallelser och tillverknings­processen. Vi lasersvetsar vitala produkter till bläckstråle­utrustningar. 

Utmaning

Ett tunnväggigt rör (0,05 mm) skall svetsas mot ett magnetiskt material. Materialen får inte värmas upp så mycket att de avmagnetiseras.

Genomförande

Med vår kunskap om hur lasrar och material samverkar har vi utvecklat en process som möjliggör både en effektiv produktion samtidigt som kritiska material­parametrar hålls kontrollerade. 

Resultat

Lasernova levererar kontinuerligt i stora kvantiteter till Dover. 

Karolinska Institutet (håltagning)

Laserskjutning av kanylhål – flexibla variationsmöjligheter

Bakgrund

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med uppdraget att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. 

Utmaning

När man behandlar cancer med hjälp av injicering är förmågan att sprida cellgiftet vital för att behandlingen ska få avsedd verkan. Att ändra kanylhålens egenskaper och skapa det flöde som önskas är ett problem. 

Genomförande

Vid håltagning av kanyler är laser en optimal teknik. Vi kan snabbt och enkelt ändra kanylhålens egenskaper, exempelvis diametern. Detta är speciellt användbart inom medicinska forskningsprojekt där man behöver testa många olika typer av kanyler. Vi laserskjuter bland annat 25µms hål i kanyler.

Resultat

De kanyler som bearbetats av Laser Nova AB har visat sig väl lämpade att användas av Karolinska Institutet för cellcysteterapi.

Hasselblad (skärning)

Komponenter till kameror och adaptrar

Bakgrund

Victor Hasselblad AB levererar unika kameror till en kundkategori med riktigt höga krav på kvalitet. Kunderna är också beredda att betala extra för den kvaliteten. I sin marknadsföring av produkterna samarbetar de gärna med andra märken som även de ligger inom segmentet ”high performance”. Bland annat har de tagit fram en serie röda kameror som lanserats tillsammans med en ny bil från Ferrari.

Utmaning

Laser Nova AB tillverkar komponenter till Hasselblads kameror och adaptrar. För vår del handlar det om produktion med riktigt hög precision i fråga om kvalitet, men också om att kunna hålla utlovade leveranstider.

Genomförande

När konstruktörerna vid Hasselblad arbetar med en ny produkt görs det i nära samarbete med oss på Laser Nova AB. Vi omvandlar deras idéer till prototyper och följer dessa sedan hela vägen till eventuell serie­produktion.

Resultat

Laser Nova AB levererar idag regelbundet till Hasselblad. Konstruktörerna är mycket positiva till hur vi med lasertekniken snabbt och kostnadseffektivt kan ta fram eller förändra  prototyper. Begreppet ”Time to market” är ett centralt begrepp för kameratillverkare och genom att utnyttja laserteknikens styrkor kan både tid och kostnader för produktutveckling minskas.

Kunden säger:

"Vi på Hasselblad vill gärna att Laser Nova AB spelar en större roll i vår produktutveckling, och att Laser Nova AB ska finnas på plats hos oss. Genom att ännu bättre förstå laserteknikens fördelar och vår kompetens kommer vi att kunna utnyttja den maximalt och därmed snabba på produktutvecklingen ytterligare."

Westinghouse (svets)

Hylsspridare – en utmanande tillverkningsprocess

Bakgrund

Westinghouse är ett internationellt företag som förser kärnkraftindustrin med bränsle, teknologi, anläggningar och utrustning. En produkt där Laser Nova AB bidrar med sitt kunnande för att under strikta kvalitets­krav producera en hylsspridare.

Utmaning

Att ta fram produkter till kärnkraftsindustrin innebär att arbeta med riktigt höga krav på slutkvalitet. T.ex för svetsning av hylsspridare, vilka används för att förbättra flödet av vatten kring bränslerören och därmed kylningen i en reaktor. Det får på inga villkor finnas porer, sprickor eller andra defekter i svetsarna, varför kontroll och kvalitetssäkring här är extra viktigt.

Genomförande

I samarbete har vi tillsammans med kunden och deras utvecklings­avdelning utarbetat en tillverkningsprocess där vi säkerställer att svetsningen och allt annat blir korrekt. För att säkerställa kvaliteten har vi även analyserat svetsförloppet med höghastighetskamera.

Vill du ha hjälp att hitta tekniska lösningar med laser?

Det som förenar våra kunder är höga krav på precision, noggrannhet och kvalitet. Tillsammans med er kan vi få fram tillverkningslösningen för just din produkt.

Lasertjänster