2020-02-26

Certifierings­arbete enligt ISO 13485

Laser Nova har inlett ett certifierings­arbete enligt ISO 13485 medicintekniska produkter.

Inom produktion av medicinska och dentala produkter är kvalitets­standarden ISO 13485 den standard som dominerar. Laser Nova har arbetat enligt denna standard mot kunder inom medicin under flera år, men har nu formellt inlett ett arbete med att certifiera oss mot denna standard.  Målet är att få en godkänd certifiering under senvåren 2020.

Certifieringsarbeten inom medicinska och dentala produkter